+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда: Борка Талевски 69

Локација:Борка Талевски 69 Скопје
Рок на изведба:Декември 2019
Број на станови:11
Број на деловни простории:
1
Квадратура:m2
Кат:
Ориентација:
ПРЕЗЕМИ ПДФ