+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда: Борка Талевски 69

Локација:Борка Талевски 69 Скопје
Рок на изведба:Декември 2019
Број на станови:11
За повеќе информации контактирајте не на телефонскиот број 076 454 537 или преку контакт формата: