+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда : Tegel

Локација:ул. 8 Март бр. 7
Година на изградба:2024
Број на станови:12
Број на деловни простории:/

Станбена зграда : Станбена зграда: Коле Неделковски 59

Локација: ул. Коле Неделковски 59
Година на изградба:2025
Број на станови:20
Број на деловни простории: