+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда: Борка Талевски 69

Локација:Борка Талевски 69 Скопје
Рок на изградба:Декември 2019
Број на станови:11

Станбена зграда: Козара 19

Локација:Козара 19 Скопје
Рок на изградба:Декември 2018
Број на станови:26