+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда : Tegel

Локација:ул. 8 Март бр. 7
Година на изградба:2024
Број на станови:12
Број на деловни простории:/

Станбена зграда : El Оxido III – ул. Борка Талевски бр. 71

Локација: ул. Борка Талевски бр. 71
Година на изградба:2022
Број на станови:23
Број на деловни простории: