+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда: El Óxido 3, ул. Багдатска бр. 35

Локација:Багдатска бр. 35
Година на изградба:јануари 2022
Број на станови:22