Завршени проекти

Станбена зграда “El Óxido II”

Локација:Локација: ул. Борка Талевски бр. 67
Изведен објект:2020
Број на станови:27 станови, 2 локали

Станбена зграда “El Óxido”

Локација:ул. Борка Талевски бр. 69
Изведен објект:2019
Број на станови:10 станови, 1 локал

Станбена зграда Козара бр.19

Локација:ул. Козара бр. 19 Скопје
Изведен објект:2017
Број на станови:26

Станбена зграда: Франклин Рузвелт бр. 44

Локација:ул. Франклин Рузвелт бр. 44
Изведен објект:2017
Број на станови:10 стана, А енергетска класа
1 2 3 5