Завршени проекти

Станбена зграда: Орце Николов бр.137

Локација:Орце Николов бр.137
Изведен објект:2017
Број на станови:21 стан, 2 локала, A енергетска класа

Станбена зграда: Дебарца бр.41

Локација:ул.Дебарца бр.41, Скопје
Изведен објект:2016
Број на станови:12 стана, 1 локал, А енергетска класа

Станбена зграда: Франклин Рузвелт бр.44

Локација:ул.Франклин Рузвелт 44б, Скопје
Изведен објект:2015
Број на станови:10 стана, А енергетска класа

Станбена зграда: Дебарца бр.37

Локација:ул: Дебарца бр.37, Скопје
Изведен објект:2014
Број на станови:13 стана и 2 локала