Завршени проекти

Станбена зграда: 20 Октомври бр.20

Локација:ул.20 Октомври бр.20, Скопје
Изведен објект:2001
Број на станови:9 стана
1 4 5 6