Завршени проекти

Станбена зграда: Загребска бр.24

Локација:ул.Загребска бр.24, Скопје
Изведен објект:2003
Број на станови:10 стана

Станбена зграда: 20 Октомври бр.20

Локација:ул.20 Октомври бр.20, Скопје
Изведен објект:2001
Број на станови:9 стана
1 3 4 5