Завршени проекти

Станбена зграда: Париска бр. 8

Локација:ул.Париска бр. 8
Изведен објект:2005
Број на станови:10 стана

Станбена зграда: Христо Смирненски бр.14

Локација:ул.Христо Смирненски бр.14, Скопје
Изведен објект:2005
Број на станови:12 стана

Станбена зграда: Париска бр.4

Локација:ул.Париска бр.4, Скопје
Изведен објект:2005
Број на станови:13 стана и 1 локал

Станбена зграда: Загребска бр.24

Локација:ул.Загребска бр.24, Скопје
Изведен објект:2003
Број на станови:10 стана