Завршени проекти

Станбена зграда: Елисие Поповски Марко бр.55б

Локација:ул.Елисие Поповски Марко бр.55б, Скопје
Изведен објект:2009
Број на станови:9 стана

Станбена зграда: 20 Октомври бр.9

Локација:ул.20 Октомври бр.9, Скопје
Изведен објект:2007
Број на станови:12 стана

Станбена зграда: Загребска бр.26

Локација:ул.Загребска бр.26, Скопје
Изведен објект:2007
Број на станови:12 стана

Станбена зграда: Миле Поп Јорданов бр.11

Локација:ул. Миле Поп Јорданов бр.11, Скопје
Изведен објект:2006
Број на станови:17 стана