Завршени проекти

Станбена зграда: Апостол Гусларот бр.6

Локација:ул.Апостол Гусларот бр.6, Скопје
Изведен објект:2009
Број на станови:10 стана и 3 локала

Станбена зграда: Елисие Поповски Марко бр.55б

Локација:ул.Елисие Поповски Марко бр.55б, Скопје
Изведен објект:2009
Број на станови:9 стана

Станбена зграда: 20 Октомври бр.9

Локација:ул.20 Октомври бр.9, Скопје
Изведен објект:2007
Број на станови:12 стана

Станбена зграда: Загребска бр.26

Локација:ул.Загребска бр.26, Скопје
Изведен објект:2007
Број на станови:12 стана