Проекти во тек

Багдадска бр. 14

Објектот се наоѓа во центарот на Тафталиџе 1, веднаш позади "Млечен". Ова е само вториот од трите објекти што ќе се градат...
Локација:Багдадска бр. 14

Борка Талевски бр. 69

Објектот се наоѓа во центарот на Тафталиџе 1, веднаш позади "Млечен". Ова е само првиот од трите објекти што ќе се градат...
Локација:Борка Талевски бр. 69